založeno 1991
  • Doprava po celé ČR
  • Možnost atypických realizací

Informace o zpracování cookie dle požadavků GDPR

V souladu s:

  • Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17.
  • Povinnosti stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679(GDPR)
  • Pokynem EDPB č.5/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679(GDPR) ze dne 4.5.2020
  • Novelou Zákona č. 127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) platnou od 1.1.2022.